• Omgevings Desk   Adviseurs in omgevingsrecht

Kunnen wij u helpen?

Afspraak maken met een adviseur

............................................................................................ ............................................................................................


Aart Veldman
D&U Groep

"Ik was aangenaam verrast door je wijze
manier van communiceren en de brede
kijk op dingen".Omgevingsrecht strategie

Onze diensten

Doelmatig en projectmatig. Wij verzorgen actief en praktisch omgevingsgerelateerde zaken. Vanuit verschillende invalshoek, dus in volledige service. Om in goed gesprek, of (gerechtelijke) actie, te geraken tot ontvankelijk verzoek. Dat wil zeggen meedenken met dat wat overheid, ondernemer of omgeving als beste oplossing ziet.
Kortom, het in combinatie coördineren van bevoegdheden, beschikbare bedragen en technieken in de markt, om deze, naar breed maatschappelijk draagvlak, te vertalen bestuurlijk, financieel en juridisch passend:

- ruimtelijke ordening.
- algemeen bestuursrecht.
- aanvraag, procedurebegeleiding, rechtsbijstand, mediation.
- vergunningbeheer. (quick scan, monitoring, beheer)
- bezwaar, beroep, voorlopige voorziening.
- intentieafspraken, overeenkomsten samenwerking, realisatie en beheer.
- grondzaken, exploitatie, vastgoed.
- natuur, monument, cultureel erfgoed.
- wonen, leven, werken.
- mobiliteit, recreatie, bodem, lucht, water.
- bouwrecht, aansprakelijkheid, claims, contracten.
- planrisico, schadebeoordeling, kostenverhaal, nadeelcompensatie.
- subsidie, aanbesteding, mededinging.
- milieu, veiligheid, functionele duurzaamheid.
- infrastructuur, bedrijventerrein, buitengebied, kleine / grote projecten.
- verordening, structuurvisie, vergunning, bestemmingsplan, inpassing, omgevingsplan.
- oprichting, overname vennootschappen, verzelfstandiging. (markt en overheid)
- handhaving, boete, overlast, inbreuk eigendom, onteigening.

Wenst u meer informatie? Bel 020 - 820 83 10.
Via onderstaande knop kunt ook een e-mailformulier invullen en wij bellen u dan terug.

Agenda

omgevingsrechtcursus

Correspondentie

  • Omgevings Desk
  • Pedro de Medinalaan 67
  • 1086 XP Amsterdam

Contact met ons